Praeventis

OPERATIONElE EXPERTISE IN SOCIAlE WETGEVING


Onze enige bekommernis? Luisteren naar uw noden.

UW NODEN Question

SOCIAlE RISICO’S

U wordt geconfronteerd met een sociale inspectie. Welke documenten moet u bewaren op de ondernemingszetel van uw bedrijf of op de verschillende arbeidsplaatsen?

U geniet van verminderingen op het gebied van patronale lasten, maar heeft u er wel recht op en voor hoelang precies?

U past een vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing toe voor overuren, maar bent u wel zeker dat u aan alle wettelijke voorwaarden voldoet om van dit fiscaal voordeel te genieten?

ADVIES OP MAAT

U bent van plan bewakingscamera’s te installeren. Is het nodig om uw arbeidsreglement aan te passen?

U wil graag een resultaatsbonus toekennen. Hoe kan u deze aanvraag rechtsgeldig indienen bij de FOD WASO?

U heeft recht op specifieke subsidies. Hoe gaat u te werk en bij welke administratieve instantie kan u deze aanvraag indienen?

ARBEIDSONGEVALLEN

U stelt zich vragen omtrent de berekening van uw arbeidsongevallenpremie (AO). Werd deze correct en terecht aangerekend?

De variaties in uw payroll hebben een impact op de premies voor de arbeidsongevallenverzekering. Hoe kan u deze impact berekenen en de premies optimaliseren?

U wenst de impact en vooral de evolutie van de schadestatistieken op de premies te beheersen?

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Hieronder enkele voorbeelden van de domeinen waarop PRAEVENTIS u kan ondersteunen:

SOCIAlE RISICO’S

check Beveiligen van aanvragen voor vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

check Veiligstellen van aanvragen voor RSZ-verminderingen

check Begeleiding tijdens een sociale inspectie

check Voorbereiding op sociale inspectie (“blanco inspectie”)

ADVIES OP MAAT

check Op maat vervolledigen of controleren van uw arbeidsreglement

check Opstellen van een bonusplan CAO90 in overeenstemming met de specificiteiten van uw bedrijf

check Sociale Due Diligence

check Opleidingen in sociale wetgeving

check Samenstellen en opvolgen van subsidiedossiers

ARBEIDSONGEVALLEN

check Herziening van de correcte contractuele toepassing

check Bestaande dekking in overeenkomst met het personeelsbestand

check Premieanalyses

check Financiële en inhoudelijke optimalisatie

check Opvolging van schadedossiers en hun gevolgen

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN PRAEVENTIS

Praeventis PRAEVENTIS biedt u een complementariteit van competenties en expertise: alle ervaring en expertise in ons team, bestaande uit experten in sociale wetgeving, payroll, analytische consultants, advocaten en juristen, trainers en verzekeringsmakelaars, wordt ter beschikking gesteld voor een totaalaanpak van uw payroll.
Praeventis Onze experten zorgen voor een continue opvolging van nieuwigheden in de sociale wetgeving: gedurende onze samenwerking ondersteunen wij u voortdurend zodat u zowel zal kunnen genieten van alle voordelen waarop u recht heeft, als tevens mogelijke risico’s zal kunnen minimaliseren.
Praeventis Kies voor een begeleiding op maat van uw behoeften: ongeacht de grootte of de activiteit van uw onderneming, of welke vragen momenteel belangrijk voor u zijn, PRAEVENTIS biedt een gericht antwoord afgestemd op uw specifieke noden en situatie.